ما را دنبال کنید

  
# #

پذیرش ساعتی

پذیرش ساعتی

 

شایان ذکر است والدینی که بنا بدلایلی، به دنبال محلی امن و مطمئن جهت سپردن فرزندشان برای ساعاتی معین و مشخص از روز یا هفته هستند، می‌توانند از پکیج های خدماتی مختلف ما که شامل پذیرش ساعتی، پذیرش از طریق کارت عضویت، باشگاه مشتریان یا نگهداری توسط مربیان خصوصی ایگلولند است، استفاده بفرمایند.

#
#
#
#
#
#